Білім беру курстары мен бағдарламаларын сертификаттауға арналған ASIIN критерийлері

Әр түрлі білім беру курстары, модульдер мен бағдарламалар бойынша сертификат беру сапа стандарты ретінде қызмет ететін келесі өлшемдерге негізделеді:

Білім беру бағдарламаларын (үздіксіз) сертификаттау стандарттары

Сертификаттау критерийлері туралы ақпарат береді

  • сертификаттау курстары (мысалы, үздіксіз білім беру курстары, сертификаттар, модуль топтары) және жеке модульдер үшін ASIIN бағалау тәсілі;
  • білім беру курстары мен бағдарламаларына сапа сертификатын алуға қойылатын талаптар;
  • сертификаттау рәсімі құрылған ASIIN принциптері.

Бұл стандарттар үнемі қайта қаралып, қазіргі жағдайға және сертификаттау процесінде анықталған нәтижелерге сәйкес бейімделеді. Өткізілетін рәсімдерге тиісті шартқа қол қою сәтінде қолданыстағы стандарттардың нұсқасы қолданылады. Стандарттар "еуропалық жоғары білім кеңістігінде жоғары білім сапасын қамтамасыз ету стандарттары мен Нұсқаулығына" (ESG) негізделген.