• Bas
  • ASIIN туралы

АSIIN туралы

Инженерия, информатика, жаратылыстану және математика ғылымдары саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу агенттігі (ASIIN eV) - 1999 жылдың шілдесінде құрылған коммерциялық емес қауымдастық. Құрылғаннан бері ASIIN неміс және шетелдік университеттерге бағдарламалық және институционалдық аккредиттеу рәсімдерін жүзеге асыруда сараптамалық қолдау көрсетеді. Ұлттық және халықаралық деңгейде ASIIN инженерия, жаратылыстану, математика, информатика ғылымдары, сондай-ақ медицина және экономика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу процестерінде көшбасшы ретінде танылған.

ASIIN-ді жоғары білім сапасын арттыруға ұмтылатын университеттер, профессорлық-оқытушылар қауымдастығы, техникалық және ғылыми қоғамдар, кәсіби ұйымдар мен бизнес-ассоциациялар альянсы қолдайды. ASIIN салалық консультативтік кеңес заманауи университеттік білім беру үшін кәсіби тәжірибе талаптарын белгілеуді қолдайды.

ASIIN-мен бірлесе отырып, университеттер мен бизнес-қауымдастықтар мамандарды даярлаудың халықаралық мойындалған сапа стандарттарын бірлесіп әзірлейді; біздің пәндік аккредиттеу критерийлері университет оқытушылары қауымдастығымен стратегиялық серіктестік арқылы халықаралық деңгейде үнемі дамып келеді және үйлестіріледі. Осылайша, ASIIN жоғары білім беру стандарттары мен білім берудегі ашықтықты қамтамасыз етуге, академиялық және кәсіби ұтқырлықты ұлттық және халықаралық деңгейде ілгерілетуге шешуші үлес қосады.

2007 жылы ASIIN e.V. ASIIN Consult GmbH жеке компаниясы құрылды, ол жалпы ASIIN ұйымына біріктірілген және оның тәжірибесі мен сараптамасына негізделген. ASIIN Consult GmbH білім беру ұйымдарын және үздіксіз білім беру бағдарламаларын сертификаттау, сараптаманы қамтамасыз ету, университеттерге, сапаны қамтамасыз ету агенттіктері мен министрліктерге кеңес беру қызметтерін көрсету, сондай-ақ білім сапасын қамтамасыз ету саласында семинарлар мен конференциялар ұйымдастыру арқылы ASIIN қызметтерінің барлық спектрін толықтырады. Осылайша, ASIIN Consult GmbH бүкіл әлем бойынша университеттер мен білім беру жүйелерінің дамуына ықпал етеді.