Сапа белгілері

ASIIN сапа белгісін және тиісті халықаралық сапа белгілерін алу үшін бағдарламалық аккредиттеу рәсімі

ASIIN сапа белгісі білім беру бағдарламасының Білім беру мен кәсіби саланың жоғары талаптарына сәйкес келетіндігін растайды. Білім беру бағдарламасын аккредиттеу жақсы оқыту және табысты оқыту үшін базалық шарттардың болуын құжатпен растайды.

Сапа белгісін беру білім беру бағдарламасының Еуропалық біліктілік шеңберіне және "еуропалық стандарттар мен басқару қағидаттарына" сәйкес оқыту нәтижелеріне бағдарланған танылған кәсіби стандарттарға сәйкес келуіне негізделген.

Білім беру бағдарламаларына арналған ASIIN сапа белгісі инженерлік және жаратылыстану ғылымдары, Информатика, математика, медицина және экономика саласындағы бағдарламалар үшін, сондай-ақ осы салалардағы пәнаралық бағдарламалар үшін қол жетімді. Ол оқу нәтижелеріне бағытталған және академиялық білімнің кәсіби сала үшін өзектілігін ескереді. Белгі бүкіл әлемнің жоғары оқу орындарындағы жоғарыда аталған пәндік салалардағы білім беру бағдарламаларына берілуі мүмкін.

 

Еуропалық сапа белгілері (жапсырмалар)

ASIIN бағдарламалық аккредиттеу рәсімі шеңберінде жоғары оқу орындарына ASIIN сапа белгісіне қосымша тиісті кәсіби салаларда кеңінен танымал халықаралық сапа белгілерін (лейблдер) алу мүмкіндігі беріледі.

ASIIN келесі кәсіби сапа белгілерін беруге құқылы:

  • инженерлік ғылымдар үшін: EUR-ACE® («Еуропалық аккредиттелген инженер»)
  • химия ғылымдары үшін: Euro Label
  • информатика / бизнес информатика үшін: Euro-Inf®
  • азық-түлік саласындағы ғылымдар үшін: EQAS-Food
  • медицина ғылымдары үшін: AMSE / ASIIN, criteria of the World Federation of Medical Education (WFME критерийлерге негізделген)

Бұл халықаралық кәсіби сапа белгілерін тек сәтті бағдарламалық аккредиттеу және ASIIN сапа белгісін алу арқылы алуға болады. Тиісті талаптар ASIIN (SSC) тиісті пән критерийлерінде берілге.