Аккредитациялық комиссия

ASIIN аккредитациялық комиссия комиссияның негізгі міндеттері:

  • Инженерия, Информатика, жаратылыстану ғылымдары, Математика және сабақтас пәндер саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу үшін рәсімдік қағидаттар мен стандарттарды бекіту.
  • Аккредиттелген академиялық дәрежелерді халықаралық деңгейде тану үшін қажетті шаралар қабылдау.
  • Білім беру бағдарламаларын аккредиттеу үшін аудиторлар тобын тағайындау. Аудиторлар тобын құру кезінде тиісті түрде техникалық комитеттердің ұсыныстары.
  • Аудиторлар топтарының сараптамалық қорытындылары және техникалық комитеттердің түсініктемелері негізінде білім беру бағдарламаларын аккредиттеу туралы шешім қабылдау.
  • Аккредиттелген білім беру бағдарламаларының тізілімін жариялау және жүргізу.
  • Техникалық комитеттер мүшелерін тағайындау
  • Сарапшылар мен аудиторларды басқару және оқыту үшін жауапкершілік.
  • Қауымдастықтың Директорлар кеңесінің алдында комиссияның қызметі туралы есеп беру.

Бағдарламалық аккредиттеу жөніндегі комиссия мүшелері туралы ақпарат сайттың ағылшын тіліндегі бөлімінде қолжетімді Accreditation Commission